Pärnu mnt. 22

Ändamål Kontorsbyggnad
Karakteristiska drag, nyckelord Fasader Schüco FWS 50+, öppningsbara delar med varmlistförsedda fönster- och dörrprofilsystem Schüco AWS/ADS 70.HI, ventilationsluckor med varmlistförsett system Schüco AWS/ADS 70.HI. Fasadernas totala area 315 m2. Treglaskassetter med dubbel selektiv glasbeläggning Saint-Gobain Planitherm XN. U-värde <1,0W/m2K.
Läge Tallinn
År 2017
Arkitekt Martin Aunin/ Anneli Aasmaa/ K.Kalamees
Huvudentreprenör AS Merko Ehitus Eesti