Yttertak och fasader för köpcentrumet T1

Ändamål Köpcentrum
Karakteristiska drag, nyckelord Glaskupollösning - triangelformade 3-glaskassetter, UV-skyddat Pilkington SunCool 70/37. Total area för två glaskupoler 911 m2. Leverans och montering av fasader - två entréfasader totalt 1295 m2, fasader för de övre våningsplanen samt entrévestibuler totalt 1145 m2. Entréfasader med post-spröjs lösning Purso P50S (structural glazing d.v.s. utan yttre aluminiumtäcklist), övriga fasader med post-spröjs system Purso P50L. Som solskydd för fasaderna: Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 (både härdat och ohärdat). Fasadernas sammanvägda U-värde <1,0W/m2K.
Läge Tallinn
År 2018
Arkitekt Novarc Group AS
Huvudentreprenör AS Merko Ehitus Eesti