Glasfasader

Snabb och enkel montering, estetiskt utseende och mångsidiga användningsalternativ har gjort glasfasader till en mycket utbredd lösning i modernt byggande. De viktigaste kriterierna för bedömning av en fasads effektivitet är:

– Värmehållning
– Vattenbeständighet
– Lufttäthet
– Ljudisoleringsförmåga
– UV-skydd
– Säkerhet
– Brandmotstånd

De egenskaperna och utvecklingen av bästa lösningar för dessa utgör även utgångspunkten för vår produktionsverksamhet. Tack vare vårt företags starka ingenjörskompetens är vi alltid beredda att utforma fasadlösningar som är mer avancerade än genomsnittet. Vi erbjuder klassiska glasfasader som byggs upp på plats enligt den klassiska post- och spröjsmetoden med tillhörande variationer.
För större uppdrag tillverkar vi elementfasader i vår fabrik i Keila som erbjuder mångskiftande produktionsmöjligheter. Alla fasader tillverkas av projektanpassade glaskassetter och aluminiumprofiler.

Främsta fördelar med post- och spröjsfasader:

– Passar alla byggnader
– Möjliggör mycket stora oindelade glaspartier
– Bra pris- och kvalitetsförhållande till lägre kostnad i jämförelse med elementfasader
– Snabba leveranser
– Alla system är CE-certifierade och med testade U-värden

Främsta fördelar med elementfasader:

– Lämpliga för stora byggvolymer
– En bra lösning för höghus (över 8 våningar)
– Snabb installation med hög kvalitet — prefabricerade element som tillverkas efter konstruktionsritningar genomgår kompletterande kvalitetskontroll innan montering
– Möjliggör mycket avancerade speciallösningar
– Alla system är CE-certifierade och med testade U-värden

Våra fasadsystem är speciellt utformade och projekterade i samarbete mellan beställare och arkitekter för att tillgodose behov av dagens moderna byggnader. Beroende av gällande krav, kan beställaren välja traditionell post- och spärrsystem med tillhörande variationer. I vårt utbud finns också elementfasadsystem bestående av prefabricerade element som möjliggör en extra snabb installation på byggarbetsplatsen.
Alla våra system är CE- märkta och testade för U-värden.SFC 85

USC 65

UCC 65SG

FW 50+AWS

FW 50S

FW 50SG

FW 50+SG

AOC 50+

FW 50.SI

USC 65 3D

Schüco Parametric System

AOC 50.TI

FW 50.SI