Veerenni 38

Ändamål Kontorsbyggnad
Karakteristiska drag, nyckelord Leverans och montering av elementfasad i sektorer samt fasadlameller med speciallösning, montering av shingelbeläggning. Elementfasad med system Schüco UCS 65.HI, gatuplansentrén med post-spröjs fasadsystem Schüco FWS 50+, öppningsbara delar i fasader med varmlistförsedda fönster- och dörrprofilsystem Schüco AWS/ADS 70.HI. 3-glaskassettens ytterglas med solskydd — på övre våningsplan Guardian SunGuard SuperNeutral 40/23HT och enkla. Entrén Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 och 70/41HT. Elementfasadens totala area 2710 m2, entréfasad 100 m2. Lameller totalt 1625 m. Elementfasadens sammanvägda U-värde 0,46 W/m2K, för element med öppningsbart fönster 0,62W/m2K.
Läge Tallinn
År pågående
Arkitekt Arhitekt 11 OÜ
Huvudentreprenör OÜ Fund Ehitus