Kontorsbyggnad för YLE TV

Ändamål Kontorsbyggnad
Karakteristiska drag, nyckelord Sektorer med dubbelisolerglas för yttertak på totalt 520 m2. Som profilsystem post-spröjs fasadsystem Schüco FWS 50 SG (structural glazing d.v.s. utan täcklister). Som solskydd Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41. Takets U-värde 1,6W/m2K.
Läge Helsingfors
År 2017
Huvudentreprenör Fira OY